Meldpunt Klokkenluiders

Wat?

Een klokkenluider is iemand die (vermoedens van) onregelmatigheden over diens organisatie wil melden aan instanties die hiertoe actie kunnen ondernemen.
Deze onregelmatigheden betreffen inbreuken op de wetgeving. Dit kan gaan om strafbare handelingen, fraude, corruptie, inbreuken op vlak van milieubescherming, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens, arbeidsomstandigheden, enz.
Konings heeft hiervoor een intern meldpunt ingericht.

Voor wie?

Het meldpunt staat open voor iedereen die een probleem wil melden, zoals werknemers, leden, vrijwilligers, leveranciers, klanten, …
Wanneer u een melding maakt, zal uw identiteit niet bekend gemaakt worden tenzij u daartoe toestemming geeft. U geniet bescherming tegen mogelijke nadelige gevolgen in verband met uw klacht.

Verdere stappen

Binnen uiterlijk 7 dagen ontvangt u als melder van een probleem een ontvangstbevestiging, tenzij u anoniem wenst te blijven.
Na de melding volgt een intern onderzoek en kan er bijkomende info opgevraagd worden. Binnen een termijn van 3 maand volgend op de melding zal de melder feedback ontvangen over de opvolging van de klacht.

Hoe een probleem melden?

Een melding via het interne meldingskanaal is mogelijk via onderstaand formulier of via de website zie meldpunt “Klokkenluiders”.

U kan een melding zowel autoniem (u laat uw gegevens achter) als anoniem versturen.

  • Indien u uw melding autoniem wenst te versturen, kan u de velden “Naam”, “E-mail” en/of “Telefoonnummer” invullen.
  • Indien u uw melding anoniem wilt versturen, vult u enkel de velden “Onderwerp” en “Uw melding” in.