WE DENKEN ECOLOGISCH

EN HANDELEN DUURZAAM.

WERKEN AAN EEN BETERE WERELD

De afgelopen tien jaar heeft Konings ernaar gestreefd om als bedrijf duurzamer te werk te gaan. Dat deden we door fors te investeren in onze operationele workflow. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Daarom roepen we iedereen op om zo duurzaam mogelijk te leven, te werken en samen het verschil te maken!

ECOLOGISCH DENKEN

We namen al enkele belangrijke maatregelen. Zo weren we koolwaterstoffen uit onze koelinstallaties, hebben we onze stoomketels geoptimaliseerd en gaan we bewuster om met water en perslucht. Zelfs de vruchtenpulp krijgt een tweede leven. We voerden ledverlichting in en gebruiken zonne-energie voor groene stroom voor onze fabrieken. In Boxford hebben we twee bioreactoren die een groot deel van de fabriek van groene stroom voorzien.

RECYCLEERBAAR VERPAKKINGSMATERIAAL

Onze specialisten zijn voortdurend op zoek naar manieren om ons verpakkingsmateriaal duurzamer te maken, zowel de primaire als de secundaire verpakkingen.